Usługi
  • bezpłatne testy słuchu
  • dopasowanie aparatu słuchowego wykonywane za pomocą specjalistycznej aparatury
  • dopasowanie innych urządzeń wspomagających słyszenie
  • wykonywanie indywidualnych wkładek usznych (także wkładki przeciwwodne i przeciwhałasowe)
  • specjalistyczne porady dotyczące prawidłowego użytkowania aparatów słuchowych oraz profilaktyki zaburzeń narządu słuchu
  • serwis gwarancyjny
  • serwis pogwarancyjny
  • drobne naprawy na miejscu
  • możliwość wizyty domowej w wyjątkowych przypadkach