DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie NFZ do zakupu aparatów słuchowych, środków pomocniczych oraz wkładek usznych

Kwota Dofinansowania Zależy Od Wieku Pacjenta I Stopnia Niedosłuchu.


Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

 niedosłuch przekraczający 40 dB dla pacjentów powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat

Kwota refundacji : 1050 zł

niedosłuch przekraczający 30 dB dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia / raz na 3 lata

Kwota refundacji: 3000 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

niedosłuch przekraczający 40 dB dla pacjentów powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat

Kwota refundacji : 2100 zł

niedosłuch przekraczający 30 dB dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia / raz na 3 lata

Kwota refundacji: 3000 zł

Wkładka uszna

pacjenci powyżej 26 roku życia, wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, dodatkowowymagają używania wkładki usznej / raz na 5 lat

Kwota refundacji: 50 zł

pacjenci do ukończenia 26 roku życia, wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, któredodatkowo wymagają używania wkładki usznej / każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

Kwota refundacji: 60 zł

Systemy FM wspomagające słyszenie

W przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dlapacjentów do ukończenia 26 rż. / raz na 5 lat

Kwota refundacji: 3850 zł

Uwaga: Jeśli niedosłuch występuje obuusznie to refundacja NFZ na aparat słuchowy i wkładkę uszną także przysługuje obuusznie.